Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

slowik
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafelicka felicka
3328 d6f1

cinemarhplus:

Winona Ryder

Reposted fromLittleJack LittleJack viaalyeska alyeska
2186 b717

Bande à part
Jean-Luc #Godard

Reposted frommilo317 milo317 viakatasroka katasroka
slowik
Reposted fromlaluna laluna viaserowyksiezyc serowyksiezyc
slowik
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viafindmehideme findmehideme
slowik
Reposted fromdreamadream dreamadream viafindmehideme findmehideme

June 13 2015

slowik
0385 f9c9
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
slowik
5245 8455 500
Warpaint
Reposted fromOFFka OFFka viaalyeska alyeska
slowik
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
slowik
6542 d912
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viababyjane babyjane
4879 4f24 500
Reposted fromtwice twice viafindmehideme findmehideme
1636 a516 500

Larry LaBonté

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafindmehideme findmehideme

June 09 2015

slowik
7273 fa7c 500
"Ości" 13
slowik
8733 50c8
Reposted fromaaxxx aaxxx viafindmehideme findmehideme
slowik
6494 9b1a
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaalyeska alyeska
slowik
5660 e7b2 500
3870 ecd6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
slowik

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaiblameyou iblameyou

June 08 2015

8533 be71 500

Ingmar Bergman, Summer Interlude (Sommarlek, 1951)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafindmehideme findmehideme
slowik
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl